Εκτύπωση
PDF
Σημείωση:
λόγω του ευαίσθητου υπόβραθρου του φιλοξενούντος χώρου, τα μέλη θα πρέπει, απαρέγκλιτα :
  • να εισέρχονται στο χώρο με επίβλεψη μελών του ΔΣ
  • να φέρουν πάντα μαζί τους και προτιμώμενα σε εμφανές μέρος τις ταυτότητες πολιτικής προστασίας
  • να οδεύουν από την είσοδο του Σχολείου, στο χώρο της έδρας,ακολουθώντας την καταδεικνυόμενη πορεία
  • να μην παρεμποδίζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχολείου και εν γένει να μην έρχονται σε επαφή με τους μαθητές, παρά μόνο στα πλαίσια εκπαιδευτικής ή άλλης συναφούς δραστηριότητας
  • να διατηρούν το χώρο απολύτως καθαρό
  • να συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει στο ραδιοερασιτεχνικό ιδεώδες