Καλοκαιρινή Επιφυλακή Ραδιοερασιτεχνών

Στις 20-7-2011 στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου και ύστερα από έκτακτη πρόσκληση, έλαβε χώρα συνεδρίαση του σχετικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Με δεδομένη την Κατάσταση Επικινδυνότητος σε βαθμό (4), όλοι οι ραδιοερασιτέχνες θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή ακροάσεως αλλά και οπτικού εντοπισμού φωτιάς, σε όλη την έκταση της Μαγνησίας.
Είς περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί συμβάν, τα μέλη του Συλλόγου θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον πρόεδρο Μπαρούτη Κώστα SV4FFF και εναλλακτικά με τον υπεύθυνο Πoλιτικής Προστασίας Καραγιάννη Γιώργο SV4LAX, για να ενεργοποιηθεί το κλιμάκιο εκτάκτου ανάγκης.