Εκτύπωση
PDF

1. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΜΑΝΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΜΑΡΕΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΜΠΑΣΜΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
9. ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΝΙΚΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΝΤΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ
13. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
14. ΡΟΔΑΚΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17. ΤΙΝΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
18. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19. ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι επιτυχόντες θα πρέπει για την έκδοση πτυχίου Κατηγορίας 2 να προσκομίσουν στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών τα παρακάτω:
1) Αίτηση
2) Παραβολο Χαρτοσήμου 15 ευρώ (πράσινο)
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (3x3,5 εκ)

Επίσης για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας Ραδιοερασιτεχνικού Σταθμού θα πρέπει να προσκομίσουν:
1) Αίτηση
2) Παράβολο 18 ευρώ (κίτρινο)
3) Υπεύθυνη Δήλωση για το χώρο μόνιμης εγκατάστασης σταθμού

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και καλά QSO !