Εκτύπωση
PDF

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Υπεύθυνη Δήλωση (περί Μονίμου Κατοικίας)
- Φωτοτυπία ταυότηττος ή διαβατηρίου
- Παράβολο δημοσίου 18 ευρώ (κίτρινο)
- Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου (από τον ΣΥ.Ρ.ΜΑ)
- Αίτηση (από τη Δ/νση Μεταφορών)
- Φάκελος (με λαστιχάκια)

Για όσους παρακολούθησαν τα σεμινάρια που δεξήγαγε ο ΣΥΡΜΑ μπορούν να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΜΑ κ.Μπαρούτη Κων/νο (SV4FFF, τηλ. 6974430001), περνώντας από το Κατάστημα του ΟΤΕ Βόλου στην οδό Ιωλκού και Σωκράτους, από τις 07:30 έως τις 15:00.