Εκτύπωση
PDF

Οι συνάδελφοι που κατέχουν πομποδέκτες D-STAR μπορούν να κάνουν τις ακόλουθες αρχικές ρυθμίσεις στο DV mode:

YOUR: CQCQCQ
RPT1: SV4J###B   (όπου # εννοείται κενό)
RPT2: SV4J###G   (όπου # εννοείται κενό)
MY: <το callsign σας> / <χαρακτηρισμός θέσης> (πχ. SV4FFF / QTH ή SV4FFF / CAR κτλ.)

Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα μας, καθώς στο άμεσο μέλλον θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση για τις τεχνικές δυνατότητες του συστήματος.

Εκ του ΔΣ.