Παρουσίαση Βιβλίου

Την Τετάρτη 11-5-2011 στις 19:00 στο PUBLIC (Oγλ & Kονταράτου), θα γίνει η παρουσίαση του νέου βιβλίου "Pαψωδία των ασημάντων" του γιατρού Bασίλη Mπαλαή.