Εκτύπωση
PDF

Ειδικές τιμές σε είδη D-STAR

O ΣΥ.Ρ.ΜΑ εξασφάλισε για τα μέλη του ειδικές τιμές σε Portable D-STAR (ICOM IC–E91 + UT-121 & ICOM IC-E92D), καθώς και σε Μobile D-STAR (ICOM IC–E2820 + UT-123 & ICOM ID-E880).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πρόεδρο του ΣΥ.Ρ.ΜΑ (SV4FFF, κιν.6974-430001).