Εκτύπωση
PDF

Στα πλαίσια της συνεδριάσεως, έγινε ενημέρωση προς τις Αρχές και τους φορείς, για τις δυνατότητες, νομικές καταστατικές και τεχνικές, και το εύρος συμμετοχής του ΣΥΡΜΑ στις προσπάθειες του 'Σχεδιασμού και Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών έτους 2011'.

Επίσης κατατέθηκε το ολοκληρωμένο Πρωτόκολλο Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης του ΣΥΡΜΑ και δηλώθηκε ετοιμότητα για οτιδήποτε παρασταθεί.

Με Τιμή
Καραγιάννης Γιώργος - SV4LAX
Έφορος Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού ΣΥΡΜΑ